VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 64/2007/QĐ-TTg
Trích yếu ​Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 10/05/2007
Ngày có hiệu lực 10/05/2007
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về