VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 158/2007/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 27/10/2007
Ngày có hiệu lực 27/10/2007
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về