VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2013/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra​
Ngày ban hành 12/03/2013
Ngày có hiệu lực 01/05/2013
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký Huỳnh Phong Tranh
Tải về