VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số: 22/2008/QH12
Trích yếu Luật Công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.
Ngày ban hành 13/11/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Tải về