VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV
Trích yếu Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành 13/03/2009
Ngày có hiệu lực 27/04/2009
Thể loại Thông tư Liên tịch
Cơ quan ban hành Bộ nội vụ
Người ký Bộ trưởng Bộ nội vụ Trần Văn Tuấn, Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Tải về