VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 21/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết số: 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Ngày ban hành 12/05/2009
Ngày có hiệu lực 01/06/2009
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về