VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

42/2010/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng​
Ngày ban hành 15/04/2010
Ngày có hiệu lực 01/06/2010
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về