VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

56/2010/QH12
Trích yếu Luật Thanh tra
Ngày ban hành 15/11/2010
Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Tải về