VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số: 01/2011/TT-BNV
Trích yếu TT Số: 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành 19/01/2011
Ngày có hiệu lực 19/01/2011
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ nội vụ
Người ký .
Tải về