VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/2011/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 24/01/2011
Ngày có hiệu lực 02/03/2011
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ nội vụ
Người ký Trần Văn Tuấn
Tải về