VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

150/2013/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 01/11/2013
Ngày có hiệu lực 20/12/2013
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký thanh tra
Tải về