VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

42/2013/QH13
Trích yếu Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 n​​ăm 2014
Ngày ban hành 25/11/2013
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về