VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

64/2014/NĐ-CP
Trích yếu ​Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.​
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày có hiệu lực 15/08/2014
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký thanh tra
Tải về