VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 68/2011/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số: 68/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
Ngày ban hành 08/08/2011
Ngày có hiệu lực 30/09/2011
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về