VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

85/2015/QH13
Trích yếu ​Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​ ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về