VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

141/2011/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 20/10/2011
Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Thị Minh
Tải về