VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 03/2011/QH13
Trích yếu Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày có hiệu lực 01/07/2012
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về