VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1671/CT-TTCP
Trích yếu ​Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 4/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn qu​ốc lần thứ XII của Đảng.
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày có hiệu lực 04/07/2016
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký thanh tra
Tải về