VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2016/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư số 01/2016/TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.
Ngày ban hành 06/10/2016
Ngày có hiệu lực 20/11/2016
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký thanh tra
Tải về