VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/2016/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày có hiệu lực 05/12/2016
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký thanh tra
Tải về