VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03/2016/TT-TTCP
Trích yếu ​Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.​
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực 15/02/2017
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký thanh tra
Tải về