VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2017/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​, ban hành ngày 10/4/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017 và thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ.
Ngày ban hành 10/04/2017
Ngày có hiệu lực 25/05/2017
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký thanh tra
Tải về