VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

25/2018/QH14
Trích yếu ​Luật Tố cáo
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký thanh tra
Tải về