VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2024/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày ban hành 20/01/2024
Ngày có hiệu lực 20/01/2024
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về