VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

463/QĐ-TTCP
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chưc lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày có hiệu lực 29/11/2022
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về