VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày có hiệu lực 20/11/2021
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải về