VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2012/TT-TTCP
Trích yếu ​Thông tư Số: 01/2012/TT-TTCP ngày 09 tháng 04 năm 2012 Quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
Ngày ban hành 09/04/2012
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về