VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/2013/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư 02/2013/TT-TTCP Ngày 02 tháng 4 năm 2013 Quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 04/02/2013
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về