VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Trích yếu TTLT số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27 tháng 02 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Ngày ban hành 27/02/2013
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về