VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03/2013/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​
Ngày ban hành 10/06/2013
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về