VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03/2014/TTLT-TTCP-BNV
Trích yếu Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành 08/09/2014
Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Thể loại Thông tư Liên tịch
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ - Thanh tra Chính phủ
Người ký
Tải về