VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

50/2018/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày có hiệu lực 09/04/2018
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký
Tải về