VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

49/2014/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doan nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
Ngày ban hành 20/05/2014
Ngày có hiệu lực 10/07/2014
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký
Tải về