VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2010/TT-TTCP
Trích yếu ​Thông tư số: 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập
Ngày ban hành 22/01/2010
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về