VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

02/2010/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Số: 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày ban hành 02/03/2010
Ngày có hiệu lực 11/10/2020
Thể loại
Cơ quan ban hành
Người ký
Tải về