Chi tiết văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 483/QĐ-TTCP
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của cơ quan Thanh tra Chính phủ (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2137/QĐ-TTCP ngày 30/8/2017 của Tổng Thanh tra Chinh phủ)
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày có hiệu lực 09/12/2022
Người ký
Cơ quan ban hành Thanh Tra Chính phủ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 2-2022-ttcp-483-1.PDF
Văn bản khác