Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamĐại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 16/7, Chi bộ Vụ I, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ...

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 15/7, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư...

Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 -2022

Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 -2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 13/7, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội...

Giao lưu bóng đá Khối đơn vị sự nghiệp Thanh tra Chính phủ

Giao lưu bóng đá Khối đơn vị sự nghiệp Thanh tra Chính phủ Chương trình “Giao lưu bóng đá Khối đơn vị Sự nghiệp Thanh tra Chính phủ” ngày 10/7 tại Hà Nội diễn ra sôi nổi, hào hứng và đoàn kết theo đúng tinh thần thi đua của Khối các đơn vị sự nghiệp Thanh tra Chính phủ đặt ra trong năm 2020. Đây là hoạt...

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 9/7, Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi...

Trung tâm Thông tin sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020

Trung tâm Thông tin sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 Ngày 2/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì cuộc họp với tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin (TTTT) sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công...

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 06/2020

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 06/2020 Ngày 01/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh,...

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ...

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Chi bộ Cục I đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn...

Đại hội Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020 – 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 26/06, Chi bộ Cục II đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

VIDEO