Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamVụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2020

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2020 Ngày 14/12, Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai... Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung...

Ban Tiếp Công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2020

Ban Tiếp Công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2020 Ngày 11/12, Ban Tiếp Công dân Trung ương đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Vụ I tổng kết công tác năm 2020

Vụ I tổng kết công tác năm 2020 Ngày 11/12/2020, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng...

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2020

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 11/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cục I tổng kết công tác năm 2020

Cục I tổng kết công tác năm 2020 Ngày 11/12/2020, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Vụ II tổng kết công tác năm 2020

Vụ II tổng kết công tác năm 2020 Ngày 10/12/2020, Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra...

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2020

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2020 Ngày 10/12, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo TTTT và...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2020

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổng kết công tác năm 2020 Ngày 10/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân năm 2020. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh; TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT và toàn thể viên...

Bế mạc Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC)...

Bế mạc Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC)... Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị Nhóm các cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp.

VIDEO