Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamVăn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019 Ngày 27/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành của Trưởng Ban Tiếp công...

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành của Trưởng Ban Tiếp công... Ngày 27/12, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành của Trưởng Ban Tiếp công dân K01/2019. Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Trường Cán bộ Thanh tra và 102 cán bộ thanh tra thuộc các bộ, ngành,...

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2019

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2019 Ngày 24/12, Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục PCTN) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Vụ III tổng kết công tác năm 2019

Vụ III tổng kết công tác năm 2019 ​ Ngày 25/12/2019, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020....

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng...

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng... Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và các hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội...

Vụ Hợp tác Quốc tế tống kết công tác năm 2019

Vụ Hợp tác Quốc tế tống kết công tác năm 2019 Ngày 25/12, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho Trưởng ban tiếp công dân

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho Trưởng ban tiếp công dân ​ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, ngày 25/12/2019, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương đã mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý,...

Cục I tổng kết công tác năm 2019

Cục I tổng kết công tác năm 2019 ​Ngày 24/12/2019, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2019

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2019 Ngày 24/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có buổi họp Trung tâm Thông tin về việc tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo TTTT và...

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tống kết công tác năm 2019

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tống kết công tác năm 2019 Ngày 20/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự họp có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức thuộc Vụ. ​

VIDEO