Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamCục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020 Ngày 29/12/2020, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần...

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Ngày 22/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ...

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 18/12/2020, Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020 Ngày 18/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương - Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ - Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp...

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2020

Cục Phòng, chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2020 Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) tổng kết công tác năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng...

Hội thảo khoa học: Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham...

Hội thảo khoa học: Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham... Ngày 16/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội thảo.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 16/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra... Ngày 16/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ...

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2020 Ngày 15/12, Báo Thanh tra đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2020 Ngày 15/12, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát...

VIDEO