Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 1/2024

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 1/2024 Ngày 6/2/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài...

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài... Ngày 02/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

Công bố Quyết định thanh tra về thực hiện công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo,... Ngày 31/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành...

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Thanh tra Ngày 31/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài...

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài... Ngày 25/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố quyết định thanh trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp...

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 Ngày 24/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng TTCP, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy và Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Nguyễn...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều...

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều... Ngày 23/1/2024, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố Quyết định về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát...

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị.

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh...

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh... Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Trường Cán bộ Thanh tra chính thức khai trương kênh Youtube

Trường Cán bộ Thanh tra chính thức khai trương kênh Youtube Ngày 18/1/2024, Trường Cán bộ Thanh tra chính thức khai trương kênh Youtube “ITC CHANNEL”. Đây là kênh thông tin chính thức của Trường Cán bộ Thanh tra chuyên giải đáp chính sách pháp luật về các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải...

VIDEO