Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamHọp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tháng 01/2021

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tháng 01/2021 Ngày 18/1, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra.

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Ngày 22/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ...

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 18/12/2020, Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 16/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

Báo Thanh tra tổng kết công tác năm 2020 Ngày 15/12, Báo Thanh tra đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2020 Ngày 15/12, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát...

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2020

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2020 Ngày 15/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát...

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2020

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2020 Ngày 14/12, Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2020

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2020 Ngày 11/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Vụ II tổng kết công tác năm 2020

Vụ II tổng kết công tác năm 2020 Ngày 10/12/2020, Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra...

VIDEO