Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐOÀN HỒNG PHONG

25/05/2019

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐOÀN HỒNG PHONG

Họ và tên: ĐOÀN HỒNG PHONG

Năm sinh: 02/01/1963.

Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Học hàm, học vị: Cử nhân chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

ĐT: 08048521

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Trung ương Đảng và Nhà nước về hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Trực tiếp chỉ đạo công tác Ban cán sự đảng, công tác tổ chức – cán bộ, công tác đảng – đoàn thể và các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Ban cán sự đảng.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

VIDEO