Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tìm kiếm tin tức

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19

Hội nghị Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN lần thứ 19

11-12-2023

Triển khai Điều 6 khoản 3 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và Điều 2 khoản 1 của Các điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ 29-30/11/2023, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC 19. Đây là sự kiện thường niên của những người đứng đầu các cơ quan thành viên ASEAN-PAC nhằm thảo luận về các hoạt động hợp tác, chia sẻ, trao đổi về kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thông qua các kế hoạch, văn kiện quan trọng của Nhóm. Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là "Tăng cường xây dựng năng lực phối hợp và nỗ lực PCTN của các cơ quan thành viên ASEAN-PAC để góp phần thúc đẩy đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030".
Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công tác năm 2023

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội tổng kết công tác năm 2023

09-12-2023

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường dự và chỉ đạo hội nghị. Toàn thể công chức Vụ III cùng dự.
Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2023

Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2023

09-12-2023

Ngày 8/12, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Văn Mây, Vụ trưởng chủ trì hội nghị. Toàn thể công chức của Vụ cùng tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

08-12-2023

Ngày 8/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Cục I tổng kết công tác năm 2023

Cục I tổng kết công tác năm 2023

08-12-2023

Ngày 08/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I).
Vụ I tổng kết công tác năm 2023

Vụ I tổng kết công tác năm 2023

08-12-2023

Ngày 8/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Hưng, Vụ trưởng chủ trì hội nghị.
Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2023

07-12-2023

Ngày 07/12, tại Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chủ trì hội nghị.
Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

07-12-2023

Ngày 07/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

06-12-2023

Theo Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 202023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường làm việc với Tạp Chí Thanh tra

06-12-2023

Ngày 6/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, viên chức Tạp chí Thanh tra về kết quả công tác 11 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của đơn vị. Toàn thể Lãnh đạo, viên chức Tạp chí Thanh tra cùng dự buổi làm việc.

VIDEO