Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Gói thầu Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

22/03/2011

Thuộc dự án  : Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương Nguồn vốn    - Vốn ngân sách...

May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

04/01/2011

Thuộc dự án  : May đo trang phục cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Văn phòng Thanh tra Chính phủ Hình...

Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ

27/12/2010

​ Thuộc dự án  : Mua 26 máy tính xách tay để phục vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguồn vốn :  Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu:  Văn phòng Thanh tra Chính...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính

10/11/2010

​ Thuộc dự án:  Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Trung ương  Bên mời thầu:...

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thuộc dự án Xây dựng Nhà làm việc và Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

25/10/2010

Tên gói thầu : Gói thầu số 02: Xây lắp công trình chính Thời điểm đăng tải : 14/10/2010 09:30 Thời điểm mở thầu  :10/11/2010 08:30 Số TBMT : 20101000207   Loại...