Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (gói 14)

14/11/2011

​Thuộc dự án: Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

In sổ công tác với các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng (gói 14)

05/11/2011

Thuộc dự án : Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi và báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng... ​ Tên gói thầu : In sổ...

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20)

17/06/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ Nguồn vốn:   NSNN  Bên mời thầu  : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    ...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

16/05/2011

Thuộc dự án : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Trung tâm Thông tin-Thanh tra...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

10/05/2011

​ Tên gói thầu : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin ... Thời điểm đăng tải:  09/05/2011 Thời điểm mở thầu:  16/05/2011 Số TBMT:...