Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

Thư mời thầu gói thầu XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II

26/10/2017

Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói XL09 Phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II. Toàn văn Thư mời thầu có tại bản đính kèm:

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho CBCCVC, học viên và khách nghỉ dưỡng tại trụ sở Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

20/12/2016

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ (là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các Ngân hàng, Kho bạc nhà nước). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 609/QĐ-TTCP ngày 28/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ:

Thư mời thầu, gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh.

02/12/2016

Kính gửi: Các đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh. Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt máy điều hoà thuộc dự án Xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thành phồ Hồ Chí Minh.

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Địa chỉ: Phòng 411 Trụ sở Thanh tra Chính phủ - Lô D29 Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Gói thầu số 17: Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera giám sát

24/11/2016

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ