Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2022

08:39 14/07/2021

Ngày 12/7/2021, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2022.

V/v hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra

15:52 09/07/2021

Ngày 9/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc hoãn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Thanh tra.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

16:45 05/07/2021

Ngày 05/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 11

15:54 02/07/2021

Ngày 02/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1048/TTCP-KHTH về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 11.

Thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

16:55 16/06/2021

Ngày 15/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

10:00 10/06/2021

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên cao cấp, Vụ III, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, rà soát khiếu nại kéo dài tại Trường Đại học Y Bắc Thái (trước đây).

Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

08:45 09/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

08:30 08/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

V/v Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021

16:25 04/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ công an đã có thành tích trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

08:43 01/06/2021

Ngày 28/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ công an đã có thành tích trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

VIDEO