Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

15:11 13/09/2021

Ngày 10/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

16:25 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác Quý III và Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021

15:28 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021.

Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

16:43 26/08/2021

Ngày 19/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

11:53 25/08/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

16:35 24/08/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" kèm đề thi và mẫu bài dự thi.

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019)

17:23 09/08/2021

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019)

Đôn đốc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

16:52 06/08/2021

Ngày 06/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 05 khu phố thuộc 03 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

15:22 22/07/2021

ngày 21/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 05 khu phố thuộc 03 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

16:32 19/07/2021

Ngày 19/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

VIDEO