Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 25 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh

15:06 10/01/2022

Ngày 30/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 25 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra sở, Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Quyết định về việc tăng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Lê Thế Chiến, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra

15:03 10/01/2022

Ngày 31/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tăng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Lê Thế Chiến, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra.

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022

08:45 10/01/2022

Ngày 07/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

09:02 16/12/2021

Ngày 14/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV.

Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 13 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

14:58 10/12/2021

Ngày 07/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 13 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

14:54 10/12/2021

Ngày 07/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Báo cáo Quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2021

16:22 07/12/2021

Ngày 06/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc Báo cáo Quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2021.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ

09:21 25/11/2021

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra, Thanh tra thành phố Cần Thơ.

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

09:47 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 16 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

09:45 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 16 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

VIDEO