Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

16:52 18/01/2022

Ngày 01/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

16:32 18/01/2022

Ngày 17/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 67 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

16:28 18/01/2022

Ngày 17/1/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19

08:51 18/01/2022

Ngày 14/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022

17:03 17/01/2022

Ngày 14/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

16:14 12/01/2022

Ngày 07/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

16:32 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

16:29 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

16:26 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 14 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua, yêu nước ngành Thanh tra năm 2021.

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

17:05 10/01/2022

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra

VIDEO